FORGOT YOUR DETAILS?

BITI ZA NAJMANJE U OPASNOSTI OD OKRUTNOG SMAKNUĆA.

TREĆE SRCE nije savez, pokret ili udruga.

Biti treće srce znači biti jedna molitvena, ali i svaka druga pomoć trudnicama koje razmišljaju o abortusu…

TREĆE SRCE može postati svatko, jer svatko je pozvan širiti LJUBAV i RADOST života. Kao što nam se Bog objavio u sinu svome Isusu i uveo nas u puninu Istine, tako i mi koji smo  povjerovali trebamo širiti tu Radosnu vijest svima. Radosna vijest jest Život!

A što je Život ako nije RADOST?

Stoga, krenimo!!!

Ako želiš širiti i svjedočiti Radosnu vijest najpotrebnijima i ako imaš ljubavi za najmanje pridruži nam se. Postani treće srce i molitvom, pokorom i postom širi ljepotu života. Mi smo rođeni, a neki nemaju prava roditi se.  A pošto smo mi poslani drugima i za druge trebamo to poslanje i prihvatiti i u djelo provesti. Mi smo ozbiljno prihvatili i shvatili našu zadaću a to je:

Ako osjetiš poziv i ljubav za najmanje u utrobama majki, pridruži nam se u molitvi i djelovanju.

Svakodnevna molitva „TREĆEGA SRCA“

Oče nebeski, Bože milosrdni,
zajedno sa Srcem Tvoga Sina Isusa Krista
i sa Srcem Marije, Majke nerođenih,
moje srce vapi:
spasi nerođene od ubojstva pobačajem!
Pogledaj na naša tri srca
povezana vezom ljubavi
prema najmanjima i nevinima,
koji se sami ne mogu braniti.
Usliši našu molitvu, Ti,
kojemu je sve moguće.
Odričem se svakoga zla
i dajem svoje srce u službu života;
žrtvovati želim svoje vrijeme
i sposobnosti – sve,
samo da se spase
nevina dječica u utrobama majki!
Dva sveta Srca,
primite moje srce
i učinite ga svojim pomoćnikom,
da u svemu bude proslavljen Bog.
Koji je Ljubav i Život.
Amen.

TOP