FORGOT YOUR DETAILS?

Kontakt

Koristite ovaj obrazac da nam se javite

Ostani u kontaktu!

Scan me!
Scan this QR Code!

Adresa: MAJČINSKA KUĆA „OBITELJ SV. JOSIPA“ GRADAC 9, KARLOVAC

Telefon: 047/ 631 136
Email: udruga.betlehem@gmail.com
Web: www.stopabortus.com

"BETLEHEM"

Za Krista! Za nerođene!

"Što učiniste jednome od ove moje najmanje braće,
meni ste učinili!" (Mt 25,40)

TOP