FORGOT YOUR DETAILS?

Zaštitnici apostolata za Život i zajednica molitve i žrtve za nerođene

Sveti Mihael Arkanđeo

Zaštitnici apostolata za Život i zajednica molitve i žrtve za nerođene

Bl. Ivan Pavao II.

Zaštitnici apostolata za Život i zajednica molitve i žrtve za nerođene

Blažena Majka Tereza

PREV
NEXT

Zaštitnici

 Što je Majka Terezija govorila, a što nas nadahnjuje da ju slijedimo:

 

Siromaštvo pobačaja

«Ono je pravo siromaštvo. Ali pobačaj uzrokuje još veće siromaštvo. I tu je potrebna vaša pomoć. Vi koji ste primili toliko ljubavi, pokažite svoju ljubav tako da zaštitite svetost života. Ono nerođeno dijete stvoreno je na sliku i priliku Božju. Božji je život nazočan u tom nerođenom djetetu. Ima onih koji uništavaju život, jer se boje da će se morati žrtvovati da bi othranili i odgojili još jedno dijete. Oni čine da to dijete umre da bi mogli udobnije živjeti. Upravo tu morate donositi ljubav. Svetost života je jedan od najvećih darova što nam ih je Bog dao. Vi koji ste primili toliko ljubavi podijelite je s drugima. Ljubite druge kao što Bog vas ljubi: nježno.» Malta, 1976.

Zločin pobačaja

«Mnoga naša djeca su neželjena i nevoljena. Treba im netko da se brine za njih. Problem koji danas muči mnoge ljude nije to što svijet postaje prenapučen. Sve više i više uviđamo da ima ljudi koji pokušavaju dokazati da Božja providnost ne može providjeti za svu djecu koja bi se trebala roditi. Po mom mišljenju, ako je pobačaj dopušten u bogatim zemljama koje imaju sve što se za novac može kupiti, onda su te zemlje najsiromašnije među siromašnima. Željela bih u takvim zemljama otvoriti domove za neželjenu djecu, da ih mogu primiti i pobrinuti se za svakoga od njih. Imamo mnogo takvih domova po cijeloj Indiji. I nikad nismo morali odbiti nijedno dijete. Divno je to što je svako dijete koje je uspjelo izbjeći smrt od ruke svojih vlastitih roditelja našlo dom i nove roditelje. Upravo smo prošle godine u Kalkuti započele borbu suzbijanja pobačaja preko usvojenja. I Bogu hvala! Mnogoj djeci, koja bi inače bila umrla, uspjele smo dati oca i majku da ih vole i brinu se za njih. Za nas u Indiji, to je nešto predivno, jer su ta djeca po zakonu nedodirljiva. To je ono divno kod naših ljudi. Oni pristaju da usvoje i pruže dom ovoj neželjenoj djeci, da ljubavlju okruže ove patnike koji su slika Kristova. Što se tiče zemalja koje su prihvatile zakone koji dopuštaju pobačaj – za one koji misle da je to nešto prirodno i u redu – za njih moramo moliti. Njihov je grijeh velik. To je zločin.

Usvojenje kao jedna alternativa pobačaja

Kad su nas pozvali da se pobrinemo za mlade žene iz Bangladeša koje su vojnici silovali, vidjeli smo da treba otvoriti kuću za njih. Naišli smo na mnoge poteškoće, jer dati sklonište ženama koje su silovane protivilo se i muslimanskim i hinduističkim zakonima. Ponavljamo da smo naišli na mnoge ozbiljne poteškoće. Ali jednom je Mujib (predsjednik Vlade) rekao da su te mlade žene narodni heroji – koje su se borile da sačuvaju svoju čistoću i koje su se borile za svoju zemlju – pa su roditelji tih djevojaka došli da se pobrinu za njih. U mnogo slučajeva mladići su ih htjeli oženiti. A onda se dogodilo da su neki ljudi izvršili pobačaj tim ženama koje su bile silovane i ostale trudne. Zato smo se morale strašno boriti protiv onih koji su zagovarali pobačaj. Kazala sam tim ljudima da su naše mlade žene silovane, da su bile na to primorane protiv svoje volje, da one nisu htjele sagriješiti. «I zato, to na što ih vi prisiljavate
predstavlja grijeh kojeg će se one cijelog života sjećati», kazala sam. «One neće nikada zaboraviti da su bile majke koje su ubile svoju vlastitu djecu.» Bogu hvala! Vlada je prihvatila naš prijedlog. Ženama su kazali da će svako dijete koje je trebalo biti abortirano biti primljeno u kuću Majke Terezije. Sami ćemo se dalje o njima brinuti. Od četrdesetero djece koju smo primile, više od trideset su usvojile divne obitelji u Kanadi i drugim zemljama. To je konkretan primjer kako smo spriječile pobačaje usvojenjima.» Sydney, 1973.

TOP