Donacija Partner Banke – HVALA OD SRCA!

 

Donacija Partner Banke

“Partner banka je i ove godine sredstva namijenjena za božićne poklone
 odlučila usmjeriti tamo gdje je pomoć najpotrebnija, te je ovaj mjesec
 darivanja prema projektu “Kuće za utočište” obilježila donacijom Udruzi
 Betlehem iz Zagreba koja će ta sredstva podijeliti sa udrugama u Karlovcu,
 Sisku, Varaždinu i Splitu”.
 Od srca zahvaljujemo!